Початок
 
УКР
РУС
 
Початок Карта сайту Зворотній зв'язок
Ключевое решение для Вашего бизнеса
Ознайомтеся з іншими нашими програмними продуктами
Система автоматизації
ресторанної діяльності
Система автоматизації
діяльності готелю
Система автоматизації
діяльності кінотеатру
Система автоматизації
ігрових залів
В роздiлi:
R-Keeper
Shelter
UCS Прем'єра
Game Keeper
Інші


Вы можете зателефонувати нам +38 (044):
Початок / Програмні продукти / UCS Прем'єра / Функціональні можливості

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИСТЕМИ

Централізована схема керування дозволяє максимально оптимізувати роботу кінотеатра (декількох кінотеатрів) за рахунок єдиного керуючого центру, в якому відбувається формування всіх словників, збір та аналіз даних про роботу кінотеатра, на основі яких може бути відпрацьовані відповідні стратегічні рішення по розвитку компанії в цілому та окремих її елементів. Бесперебійна та своєчасна передача данних дозволяє реалізовувати привабливі для клієнтів функції: Internet-бронювання, використання дисконтно-бонусных карт, кросс-продажі (можливість з одного кінотеатра продавати квиток в інший кінотеатр данної мережі).

Програмно-апаратний комплекс «UCS-Прем'єра» складається з робочих місць касирів в кінотеатрах та менеджера, в якому робляться усі настройки системы, а також формуються звіти про діятьність кінотеатра.

Робоче місце касира складається з комп'ютера з підключеним спеціальним принтером для друку квитків.

 

МОДУЛЬ ГОЛОВНОГО МЕНЕДЖЕРА

Модуль представляє собою персональний комп'ютер, з'єднаний з центральним сервером. В кінотеатрі є сервер, до якого під'єднуються менеджерськая та касові станції. В системі можуть працювати декілька менеджерських станцій в одному кінотеатрі.


ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРА

Створювання плану глядацького зала (залів). Вбудований редактор планів залів позволяє самостійно створювати схеми розміщення місць. В системі можливо створювати зали любої складності та геометрії.

Керування репертуарним планом. В функції менеджера входять робота з зручним графічним мастером створення/редагування розкладу, в якому наглядно відтворюються сеанси зі всією необхідною інформацією (фільм, тривалість, фінансова схема, юридична особа). Переміщення сеансів по спеціальній часовій сітці позволяє визначити оптимальний час показу з урахуванням всіх заданих параметрів для кінотеатра (кількість бригад по прибиранню залів, кіномеханіків, рекламного блоку, перерви).

Ціноутворування. При ціноутворенні використовується таке поняття як «фінансова схема». Ціна квитка залежить від типу місця та можливої знижки, а також від часу сеансу. Створені фінансові схеми з вказівкою в них часу дії (часу та дня неділі) позволяє автоматично назначити ціни на розклад одного дня або на цілі періоди.

Регістрація персонала для роботи з системою. Складається перелік персонала для роботи на касах кінотеатру та на менеджерських станціях з визначенням прав доступу для кожного співробітника.

Побудова звітів. Система включає різноманітні види звітів (по відбувшихся сеансах, виторгу, відвідуванні та інші.). Велика кількість аналітичних звітів сприяє ефективному керуванню підприємством та вибір подальшої стратегії розвитку.

Юридичні особи. Можливість ведення обліку по декільком юридичним особам в одному кінотеатрі.

Прокатні компанії. Прив'язка фільму до компанії-прокатчика дозволяє в подальшому формувати звіт по прокатним компаніям з розрахованими відрахуваннями частини виторгу.

Квиткова та фіскальна звітність. В менеджерскій програмі відбувається облік бобин (прихід бобин, прив'язка до касирів). Присутня можливість блокувати сеанси. Для кожної касової станції встановлюються права, набір операцій, які можливо виконувати на цій касі.

 

ЗВІТИ 


 

КАСОВА СТАНЦІЯ

Автоматизоване робоче місце касира – це комп'ютер, з'єднаний з принтером, на якому роздруковуються квитки. Кількість робочих місць касирів обмежено ліцензією.

Дії касира контролюються менеджером на менеджерскій станції. Каса може працювати в двох режимах звітності: фіскальній та квитковій. В першому випадку до касового терміналу підключається фіскальний регістратор, в другому випадку касир працює з квитками строгої звітності. В залежності від прав доступу касир може виконувати наступні операції:

 • Продаж та попередній продаж квитків на любий заведений сеанс.

 • Бронювання квитків для приватних осіб та організацій. Зняття та продаж заброньованих місць.

 • Оформлення повернень квитків.

 • Регістрація браку квитків.

 • Робота з дисконтно-бонусними картами гостей.

 • Назначення знижок.

 • Застосування різних методів оплати. Змішана оплата

 • Керування дисплеєм покупця, на якому відображається інформація про вільні місця в залі, репертуар та роліки до фільмів.

 • Продаж квитків (за допомогою сканеру штрих-кодів), які були заброньовані на віддаленій точці продажу (кіоску), що зв'язана з загальною базою даних.

 • Робота з фіскальним регістратором (в випадку фіскальної звітності).

Є всеможливі настройки робочого місця оператора, що полегшують тривалу роботу та попереджують втому персоналу:

 • Настройка кольорової гами робочого місця

 • Настройка розміров шрифтів

 • Настройка панелі інструментів/пунктів меню

 • Настройка горячих клавіш всіх операцій на клавіатурі

 • Настройка маштабу плану зала

 • Включення/відключення додаткових панелей/підказок

СЕРВЕР СІНХРОНІЗАЦІЇ КАСОВИХ СТАНЦІЙ

Цей сервер використовується для синхронізації роботи касових станцій. Якщо на одній з касових станцій (в тому рахунку кіоску, інтернет-касі) відбувається яка-небудь операція з місцем або групою місць (бронювання, продаж, повернення), то на інших касових станціях ці місця вже не будуть доступні для будь-яких операцій.

 

ПЛАН ЗАЛУ

Вид додатку касира представляє собою план залу зі схемою місць. Кожна категорія місць має свою вартість та відрізняється від іншої за кольором. В верхній частині екрану може відтворюватись (включення/відключення панелей настроюється оператором) панель квитків, на яку винесені кнопки основних операцій програми; панель сеансів на якій відображається дата/час/назва текучого сеансу.

 

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МІЖ СЕАНСАМИ

Швидкий доступ до сеансів в вікні продажу прискорює роботу касирів.

Переключення між сеансами може відбуватись не виходячи з режиму плану залу, для чого достатньо одного натискання на строку текучого сеансу - з'являється перелік сеансів в межах обраної дати.

Доступ до сеансів через строку сеансу

Якщо необхідно переключитися між сеансами, що відносяться до різних дат, то активується вікно сеансів, в якому оператор може вибирати любий заведений сеанс на любу дату. В вікні сеансів, зверху вибирається дата, в лівій частині відображається перелік фільмів, в правій - перелік сеансів. Робота з вікном сеансів зручна, оскільки немає необхідності передивлятись довгий перелік сеансів на весь день, достатньо вибрати необхідний фільм в лівій частині вікна, в правій відображаються сеанси на цей фільм на вибрану дату.

 Доступ до сеансів через вікно сеансів

ПРОДАЖ КВИТКІВ НА КАСІ

Для продажу достатньо виділити місце на плані залу та визвати операцію продажу, після чого на принтері роздруковуються квитки.

Користувач може виділити декілька місць одразу, для чого можна вкористовувати одне нажимання мишкой та захват потрібної області.

 Виділяємо місця                             Помічені місця

Після виділення касир бачить в строці сеанса кількість та суму помічених до продажу місць. Далі касир може швидко провести продаж ціх квитків, шляхом натискання горячої клавіши на клавіатурі або шляхом визову команди «ПРОДАЖ».

Для зручності роботи є декілька варіантів операції продажу:

 • Натискання горячої клавіши на клавіатурі, післе чого на принтері роздруковуються квитки.

 • Натискання горячої клавіши, яка визиває вікно розрахунку*.

 • Виклик команди меню, що вспливає "Швидкий продаж", після чого на принтері роздруковуються квитки.

 • Виклик команди меню, що вспливає "Продаж", яка визиває вікно розрахунку*.

 • Натискання кнопки "Продаж" на панелі квитків, яка визиває вікно розрахунку*.


*Вікно розрахунку - це вікно, в якому відтворюється інформація по вибраним до продажу квитків, тут можно назначити знижку на любий квиток/місце, вибрати постійного клієнта для назначення знижки/бонуса по дисконтній-бонусній картці, вибрати спосіб оплати, а також вказати суму внесеня гостем грошей - система автоматично розраховує суму решти.

 

КОМПЛЕКТИ КВИТКІВ

В програмі відбувається строгий облік кожного квитка. Всі комплекти регіструються в системі. Рулон оформляється на касира і на касу, на якій буде відьуватися продаж. Всі данні про операції з комплектом можно побачити в звітах в режимі реального часу. За допомогою операцій прив'язки/відв'язки бобіни з одним комплектом квитків можуть працювати різні касири в різні зміни.

 

 
 
  UCS © 2005-2012 статистика посещений
Сделано — CG. The IT agency