Начало
 
УКР
РУС
 
Начало Карта сайта Обратная связь
Ключевое решение для Вашего бизнеса
Ознакомтесь с остальными нашими программными продуктами
Система автоматизации
ресторанной деятельности
Система автоматизации
деятельности гостиницы
Система автоматизации
деятельности кинотеатра
Система автоматизации
игровых залов
В разделе:
R-Keeper
Shelter
UCS Премьера
Game Keeper
Другие


Вы можете позвонить нам +38 (044):
Начало / Программные продукты / R-Keeper / О программе RkeeperV7
Система R-Keeper давно зарекомендувала себя на ринку автоматизації рестораного бізнесу як самий зручний та надійний програмний продукт.

Принципово нова версія системи R-Keeper V7 створена на основі багаторічного досвіду використання попередніх версій, та володіє більшою гнучкістю, універсальністю, безпекою та розширюваністью.

R-Keeper V7 призначений для підприємств харчування – від маленьких кафе з однією касовою станцією до великих багатозальних ресторанів.

R-Keeper V7 ідеально підходить для розважальних центрів повного цикла обслуговування відвідувачув. На таких підприємствах обслуговування однієї компанії гостей на різних точках відпуску товарів та послуг відповідає визначенню візит. Візит може включати в себе множину заказів групи гостей. Оплата може виконватись на кожне замовлення роздільно або за весь візит цілком. По бажанню гостей може проводитись загальний розрахунок або розрахунок роздільно чеку для кожного гостя.
Основні цілі при проєктуванні нової версіі
 • Розширюємість – легко додавати нові властивості, та розширювати функціонал 
 • Універсальність – для різних словників використовуються многофункціональні редактори, в різних екранних формах офіціантської станції використовуються потужні компоненти 
 • Настроюваємість - користувач може сам налаштувати як зовнішеій вигляд (екранні та друкувальні форми), так і поведінка офіціантської станції та менеджерської програми 
 • Безпека – шифрування при передачі данних по мережі, власний формат зберігання, перевірка повноважень на сервері, ведення журналу операцій
 • Технічні параметри
 • Всі програмні модулі працюють в 32-разрядному режимі (в тому числі і під DOS) 
 • Станціі існують як в DOS, так і в Windows варіантах 
 • Автоматичне оновлення драйверів та основної програми на станціях 
 • Для зберігання данних використовують формат UDB та Microsoft SQL сервер 
 • Всі словники сінхронизуються автоматично. Для деяких словників, наприклад, пов'язаних з податками, реалізована відкладена сінхронізація 
 • Продовження роботи офіціантської станції після розриву та встановлення звязку 
 • Базою данних словників та накопичувальної бази замовлень керує сервер словників, який не є обов'язковим для роботи офіціантских станцій
 • К кожному серверу словників може підключатися декілька менеджерських станцій 
 • Вбудований інтерпритатор мови Object Pascal 
 • Підтримка мережевих протоколів NetBIOS, IPX/SPX, TCP/IP 
 • Можливість створення власних MCR-алгоритмів та провірки їх роботи в окремому вікні словника
 • Функціональні особливості
  Загальні 
 • Всі найменування торгових об'єктів на двух мовах 
 • Пріоритетна модель налаштування використання торговых груп, деталізація знижок, категорії замовлення, параметрів системи, селекторів, розкладок клавіатур, схем друку та схем сервіс-друку 
 • Налаштування Періодів роботи з використанням пріоритетів 
 • Торгові групи – набір доступних торгових об'єктів різни типів. При створенні торгових груп можливо використання механізму успадкування 
 • Для більшості торгових об'єктів можно задати дату-час початку використання та кінця використання 
 • Можливість обліку робочого часу
 • Меню 
 • Класифікації блюд користувачів – кожне блюдо входить в одну з категорій кожної класифікації 
 • Блюду задається порядок подачі. Замовлення може бути розбито по порядкам подачі на пакети, кожен з яких характеризує власними часами подачі, друк та нагадування 
 • Необмежена кількість типів цін 
 • Ціна може задаватися на станції 
 • Формули або повнофункціональні скрипти для розрахунку цін, розрахунок базової суми модифікаторів, консумаційної винагороди та бонусів
 • Модифікатори 
 • Схеми модифікаторів – до блюда прив'язується не одна група, а фіксований набір груп модифікаторів з обмеженнями як зверху, так і знизу 
 • Офіціант може ввести найменування модифікатора, це найменування може друкуватися замість найменування блюда 
 • Модифікатори можуть мати ціну (в том числі негативні)
 • Знижки / Націнки 
 • Процентні та сумові знижки з можливістю вводу проценту / суми на касі 
 • Знижки на замовлення, посадочні місця та конкретні блюда 
 • Деталізація знижки – процент або сума - залежать від типу гостей, замовленної кількості (є режими для кожного N-го, для збільшення N), суми, категорії блюда 
 • Композиція знижок визначає правила взаємодії знижок 
 • Пріоритетне налаштування використання знижок – (Дозволено, заборонен, автоматично) 
 • Нерозподілюємі націнки замість спеціальних «блюд» можуть додаватися по таким же правилам, що і розподіляємі знижки / націнки
 • Валюты 
 • Объединены понятия «валюта» и «статья расхода» 
 • Пользователь сам создаёт группы валют любого уровня 
 • Отдельный справочник классов ставок валют 
 • Запрет на использование валют с конкретными типами и категориями заказа 
 • Запрет на оплату категорий блюд по любой классификации 
 • Возможность выбора правила округления 
 • Набор номиналов – расчёт сдачи за одно нажатие
 • Столы и залы 
 • Пользователь ведёт информацию о столах, классифицирует их, «расставляет» по залам 
 • Пользователь создаёт планы залов с помощью удобного интерфейса 
 • Столы используются в правилах использования торговых групп, категорий заказа, схем сервис-печати 
 • Позиции обслуживания – наборы столов и залов. Официант регистрируется для работы на конкретных позициях обслуживания
 • Персонал 
 • Пользователь сам создаёт роли, с каждой ролью связывается: 118 системных полномочий; 67 привилегий на действия в менеджерском приложении; до 255 полномочий на работу с объектами; до 255 полномочий на работу с отчетами 
 • Полномочия на работу с объектами и отчетами создаются пользователем и привязываются к конкретным объектам 
 • Язык, на котором работает станция, привязывается к работнику
 • Налоги 
 • До 8 одновременно действующих налогов 
 • Различные способы задания, расчёта и округления налогов 
 • Налог может рассчитываться как включенный в цену, так и добавленный 
 • Налоги могут рассчитываться как по-блюдно, так и суммарно 
 • Налоги привязываются к блюдам через налоговые группы 
 • К валютам привязываются налоговые льготы
 • Визиты 
 • Визит соотносится с полным циклом обслуживания группы гостей от входа в заведение до выхода. Основные свойства визита – тип гостей и их количество. К типам гостей привязываются шаблоны обозначения гостей 
 • Типы гостей используются в настройке скидок, правил использования торговых групп, категорий заказов, схем сервис-печати 
 • Визит состоит из заказов, а заказ, в свою очередь - из пакетов 
 • Заказ может оплачиваться несколькими чеками (по посадочным местам) 
 • С одним заказом могут работать (без дополнительных прав) несколько официантов
 • С помощью специальных экранных форм реализована автоматизация функций хостес (метрдотеля): 
 • создание визита 
 • создание заказа без его редактирования (для этого назначаются: стол, главный официант, категория заказа) 
 • регистрация освобождения стола независимо от оплаты
 • Настройка интерфейса станции 
 • Пользователь может создавать экранные формы, формы для селекторов, форматы отображения линий счёта, форматы отрисовки кнопок выбора заказов, визитов, чеков 
 • Пользователь может настраивать поведение селекторов, привязывая селекторы к операциям, вставляя ссылки на селекторы в другие селекторы 
 • Пользователь может настраивать использование форм, групп селекторов, раскладок клавиатур в зависимости от станции, периода, типа гостей, пользователя, торговой группы, используемого языка (основного или альтернативного) 
 • Макетированный вывод на дисплей покупателя с возможностью прокрутки
 • Рабочая станция 
 • Последовательность ввода число-объект, что экономит одно нажатие 
 • Ведение счёта по посадочным местам. Возможно мнемоническое обозначение гостей 
 • Пакет (набор блюд) имеет время распечатки, время напоминания, время подачи 
 • Перенос блюд между заказами, местами, пакетами 
 • Полностью настраиваемые отчёты кассы 
 • На одной рабочей станции можно настроить использование нескольких денежных ящиков 
 • Набор драйверов и параметры драйверов настраиваются на менеджерской станции 
 • Пользователь настраивает распознавание магнитных карт и подобных устройств ввода 
 • Создание резервной копии рабочей базы кассового сервера через заданное количество транзакций
 • Редактирование справочников 
 • Универсальный мощный интерфейс редактирования справочников 
 • Возможность группового изменения свойств объектов 
 • Возможность просмотра объектов в виде кнопок селекторов 
 • Настраиваемый журнал изменений справочников (включая изменения свойств) 
 • Возможность (для дилеров) настройки списка свойств объектов, редактирование наименований свойств, и комментариев к ним 
 • Все настройки (включая режимы и размеры окон, расположения полей) сохраняются для каждого пользователя
 • Взаимодействие с другими системами 
 • Взаимодействие с ПДС 
 • Взаимодействие с системой TimeKeeper 
 • Взаимодействие с системой StoreHouse V4: импорт себестоимости, ON LINE остатки 
 • Взаимодействие системой SHELTER
 • Отчеты 
 • Система отчётов на основе OLAP технологии. Пользователь может сам конфигурировать гиперкубы, используя одну из 13 схем 
 • Пользователь задаёт периодичность обновления кубов 
 • Отчёты печатаются с использованием FastReport 
 • Для каждого куба можно создать и сохранить для дальнейшего использования любое количество отчетов и макетов печати 
 • Во время расчёта заказа происходит связывание платежей с блюдами и нераспределяемыми наценками по FIFO. Поэтому, отчёт по продажам содержит точную информацию о блюдах, оплатах, чеках 
 • Редактор логических дат общих смен
 •  
   
    UCS © 2005-2012 статистика посещений
  Сделано — CG. The IT agency